Phuket Com Express - Shop Online

ติดตั้งและปรับปรุงระบบไวร์เลส ร้านอาหารกันเอง @pier ต.ฉลอง ภูเก็ต

  • ติดตั้งและปรับปรุงระบบไวร์เลสร้านอาหารกันเอง @pier
  • 1359912627944_zpsf63296f4
  • 1359912656366_zps401f868c

ติดตั้งและปรับปรุงระบบไวร์เลส ร้านอาหารกันเอง @pier ต.ฉลอง ภูเก็ต
เพื่อขยายสัญญาณไวร์และปรับปรุงระบบ POS Restaurent

1359912627944_zpsf63296f4 1359912656366_zps401f868c

“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate