Phuket Com Express - Shop Online

Business PLUS PAYRO

 

สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน
(Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance for Windows)

เสริมความสามารถด้วย

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business PLUS PAYROLL

 ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท

yes ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม

คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ

 โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%

 ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ

 มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ

 มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด

 คุ่มค่าการลงทุน

Business Plus PAYROLL เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • PR (Payroll)

  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน : สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 • PS (Personnel System)

  ระบบบริหารงานบุคคล : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เป็นต้น

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 • RT (Advanced Rights) 

  ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดค่าเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหัก เมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 • TM (Time Attendance) 

  ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออก พนักงานอย่างอัตโนมัติทุก เงื่อนไข สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณและโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 • AS (Advanced Security Control) 

  ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการจำกัด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 • DK (Disk Transfer) 

  ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตีรยมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของ ดินก์เก็ตหรือสือให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ( รายละเอียดเพิ่มเติม)

เบื้องหลังความสำเร็จการทำงานเงินเดือนและค่าแรง

 • ช่วยงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีในการทำเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • ลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารให้กรมสรรพากร , สำนักงานประกันสังคม , กองทุนทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กรมแรงงาน
 • ลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารภายในบริษัท เช่น ใบสลิปจ่ายเงินเดือน , ใบเซ็นรับเงินเดือน , หนังสือรับรองการผ่านงาน , หนังสือรับรองการทำงาน , ฯลฯ
 • ช่วยสรุปรายงานให้ผู้บริหาร เรื่องรายจ่ายรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากร
 • ช่วยสรุปให้ฝ่ายบัญชี ในการปิดงบได้ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ช่วยเก็บข้อมูลในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร
 • มีผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำ ดูแล และอบรม
 • มีผู้ชำนาญการคอยปรับปรุงให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี และถูกต้องตามกฎหมายไทยตลอดเวลา
 • คุ้มค่าต่อการลงทุน
“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate