Phuket Com Express - Shop Online

โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด BarcodeSoft Printing 3.0

โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด

BarcodeSoft Printing 3.0

 • เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายฉลากเพื่อติดรหัสบาร์โค้ด ………..
 • ทำไมต้องซื้อเครื่องพิมพ์รหัสบาร์โค้ดหลักหมื่น มาใช้งาน” ???

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อม ไปจนถึงขนาดกลางโดยเฉพาะ ที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ขอรหัสบาร์โค้ดมาตรฐาน EAN-8 หรือ EAN-13 มาใช้งาน นอกจากนี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มาใช้งานให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะความสามารถของตัวโปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์เป็น PDF ได้ เพื่อที่จะคัดลอกใส่ Handy Drive ไปว่าจ้างตามร้านรับพิมพ์เอกสาร ท่านก็สามารถที่จะมีป้ายบาร์โค้ดมาติดสินค้าของท่านได้อย่างไม่ยากเย็นนัก และ ถือว่าเป็นการลงทุนต่ำมากๆ เพียงแค่มีโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด BarcodeSoft Printing เท่านั้นเอง
ความสามารถของโปรแกรม

 • พิมพ์รหัสบาร์โค้ดยอดนิยมได้ 4 แบบหลัก คือ Code 39,Code 128A และ Code 128B ซึ่งรองรับภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และ ตัวอักขระพิเศษ เช่น ช่องว่าง หรือขีดกลางได้ และ รหัส EAN13 รองรับรหัสชุดตัวเลข 13 หลักมาตรฐาน
 • การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดแบบเรียงตัวเลขอัตโนมัติ
  • การพิมพ์รหัสอัตโนมัติแบบมีรหัสเริ่มต้น และ รหัสสิ้นสุด เช่น พิมพ์เริ่มต้นจาก 0001 และสิ้นสุดที่ 0010
  • การพิมพ์รหัสอัตโนมัติแบบมีรหัสเริ่มต้น และ จำนวนนับ เช่น พิมพ์เริ่มต้นจาก 0001 และให้นับไปอีก 10 ตัว
  • มีรหัสนำหน้า (Prefix) และรหัสปิดท้าย (Suffix) เช่น รหัสนำหน้า ISBN ตัวเลขรหัส 001 และ 01 คือ รหัสปิดท้าย ผลที่ได้คือ ISBN00101, ISBN00201, …
 • สร้างสำเนา หรือ จำนวนก็อบปี้ของรหัสแต่ละตัวได้
 • สามารถป้อนหรือกำหนดรหัสบาร์โค้ดได้เอง โดยมีลักษณะการใช้งานเหมือนโปรแกรม MS Excel
 • มีป้ายชื่อ (Label) เพื่อบอกคุณลักษณะของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต หรือ หมดอายุ ได้อีกจำนวน 4 ป้าย
 • บันทึกผลข้อมูลในตาราง และ การตั้งค่าต่างๆของงานพิมพ์ไว้ใน MS Access ได้ไม่จำกัดจำนวนไฟล์
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Access ได้ทั้งตาราง (Table) หรือ แบบสอบถาม (Query) ด้วย
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Excel ได้
 • สามารถนำข้อมูลที่อยู่ในตารางส่งออกเป็นไฟล์ MS Excel ได้
 • การแสดงผลลัพธ์ของงานพิมพ์เป็นแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) คือ เห็นผลลัพธ์บนหน้าจอเป็นอย่างไร ก็จะได้ผลลัพธ์ของงานพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เป็นอย่างนั้นด้วย
 • สามารถบันทึกผลของการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดเป็นไฟล์ Adobe Acrobat หรือ PDF ไฟล์ได้
 • พิมพ์ออกกระดาษขนาดมาตรฐาน คือ A4, A5, B5, Letter และ Legal
 • สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร และ รหัสบาร์โค้ดได้
 • สามารถจัดวางรูปแบบของตัวอักษร และ รหัสบาร์โค้ดได้ เช่น จัดชิดซ้าย จัดชิดขวา หรือ สั่งให้พิมพ์ หรือ ไม่ให้พิมพ์ก็ได้
 • สามารถปรับระยะความกว้าง – สูง ของฉลากบาร์โค้ดได้ทั้งแบบจัดเอง (Manual) และ แบบอัตโนมัติ (Auto)
 • สามารถพิมพ์กรอบของฉลากบาร์โค้ดได้หลายแบบ เช่น เส้นทึบ เส้นประ หรือ ให้กรอบมีมุมโค้ง
 • สามารถปรับระยะห่างของฉลากบาร์โค้ดในแต่ละแถวได้
 • สามารถเลือกการพิมพ์ในแต่ละแถวให้มีจำนวนหลักได้ต่ำสุด คือ 1 หลัก และสูงสุดที่ 15 หลัก
 • อื่นๆ …

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด – BarcodeSoft Printing
ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing
ตัวอย่างการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด  ตัวอย่างการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด
เงื่อนไขในการติดตั้งโปรแกรม
การชำระเงินค่าโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด – BarcodeSoft Printing

    ทำการโอนเงิน

เป็นจำนวนเงิน 1,100.00 บาท

     โดย

    โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM

   • บัญชีออมทรัพย์
   • ชื่อบัญชี : นายสุรพล ยอดสง่า
   • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-1-39119-2
   กรณีที่ท่านได้ทำการโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับสแกนใบ Pay In ส่งเมล์มาที่

thongkorn@hotmail.com

    พร้อมกับแจ้ง

ชื่อ-นามสกุล

  ที่อยู่

   หมายเลขโทรศัพท์

      และ

   แจ้งรหัสประจำเครื่องอีก 2 รหัสมาด้วย

       (

    วิธีการดูรหัสประจำเครื่อง

      ) จากนั้นกรุณาโทรศัพท์ เพื่อแจ้งการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-6862-6560 และ

    รอรับรหัสการลงทะเบียน (Activate Key) ที่ใช้ในการปลดล็อคการใช้งานโปรแกรม BarcodeSoft Printing แบบตัวเต็ม

    Upgrade โปรแกรมใหม่ เวอร์ชั่น 3.0 ได้แล้ว (14 ส.ค. 2553) 

    โปรแกรมบาร์โค้ดซอฟท์ ปริ้นติ้ง ได้พัฒนาออกแบบเพิ่มเติมให้สามารถคัดลอกภาพ (Image) รหัสบาร์โค้ด เพื่อนำไปใช้งานได้ในโปรแกรมต่างๆ เช่น MS Office (Word/Excel/PowerPoint) หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ MS Windows ได้ ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น …
    สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค้ดได้ดังนี้ คือ Code 39, Extended Code 39, Code 128 (ได้ทั้งแบบ A, B, C และ แบบอัตโนมัติ), UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 93, Industrial 2 of 5

    หน่วยวัดขนาดบาร์โค้ดกราฟิค จะเป็นหน่วย Twip ซึ่ง 1440 Twip = 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
    สาเหตุที่ต้องเลือกหน่วย Twip มาใช้งานก็เพราะว่า การตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอ หรือ DPI (Dot Per Inch – จำนวนจุดต่อนิ้ว) ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมักจะมีค่าไม่เท่ากัน เช่น 60, 72, หรือ 96 DPI ซึ่งจะทำให้ขนาดของภาพที่ได้จะไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งค่าหน้าจอใหม่ ท่านต้องคำนวณระยะตามที่ได้แจ้งไว้ด้านบนด้วยน่ะครับ

    หน้าจอใช้งานหลักที่เพิ่มเติมเข้ามา สามารถหมุนภาพรหัสบาร์โค้ดได้ 0, 90, 180 และ 270 องศา


    จากโปรแกรม คัดลอกเอาไว้ในคลิปบอร์ด จากนั้นก็วาง (Paste) เข้ามายัง MS Excel


    การพิมพ์ผลลัพธ์ออกทางโปรแกรม MS Excel


    นำมาแปะเพื่อใช้งานใน MS Word ดังนั้นจึงไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะงานพิมพ์ออกกระดาษธรรมดาอีกต่อไป

    สำหรับลูกค้าเดิมสามารถ Upgrade ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม สามารถคลิ๊กดาวน์โหลดได้แล้ว … ที่นี่ 

    สุรพล ยอดสง่า (นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระ) โทร. 08-6862-6560

    BarcodeSoft Version 3.0

    ดาวน์โหลดโปรแกรม BarcodeSoft Printing

     แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

     รายละเอียดของโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด – BarcodeSoft Printing

      ความสามารถของโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด – BarcodeSoft Printing

       ข้อมูลเบื้องต้นของการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดการพิมพ์บาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ (Automatic Barcode)

       การพิมพ์บาร์โค้ดแบบกำหนดรหัส (Manual Barcode)

       เครื่องมือ

       อื่นๆ …

       ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด – BarcodeSoft Printing

        ภาพตัวอย่างของการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดอัตโนมัติ

         ภาพตัวอย่างของการกำหนดรหัสบาร์โค้ดเอง

          ภาพตัวอย่างของการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Excel

           ภาพตัวอย่างของการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ MS Access

            ภาพตัวอย่างการพิมพ์ฉลากและรหัสบาร์โค้ดบนป้ายสินค้า

            “Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate