Phuket Com Express - Shop Online

สัมมนา “Get Funds, Get Opportunities สร้างโอกาส เสริมเงินทุน สนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์”

เรียน     ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ บัญชี และผู้ที่สนใจ 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “Get Funds, Get Opportunities สร้างโอกาส เสริมเงินทุน สนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์” เพื่อรับฟังข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล 8 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME Bank 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557, เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องรายา ชั้น โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลการลงทะเบียนมาทาง sipa_seminar@hotmail.com

ดาว์นโหลด กำหนดการสัมมนา_ภูเก็ต ดาว์นโหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

Card_SIPA

“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate