Phuket Com Express - Shop Online

สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3 ปี

บริการที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับ 

– สำนักงาน (Office) ระบบงานเลขานุการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต
– การให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีความเป็นได้มากยิ่งขึ้น
– การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการผลิต การบริหารบุคคล
– การให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัท การตลาด การหาแหล่งเงินทุน
– การจัดหาลูกค้ารายแรกหรือกลุ่มแรก ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ และหาเครือข่ายการตลาดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในระยะยาว
– กรณีผลิตภัณฑ์หลักจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการวิจัยและพัฒนาในขั้นสุดท้าย ทางศูนย์จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) 
1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือ บัณฑิตที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือ ผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจมาไม่เกิน 2 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะจัดตั้งธุรกิจใหม่ ซึ่งมีแนวคิดในการทำธุรกิจเทคโนโลยีหรือใช้องค์ความรู้เป็นฐานการผลิตหรือบริการ
2. ธุรกิจต้องจัดตั้งในจังหวัดภูเก็ต หรือใกล้เคียง
3. มีแนวคิดในการทำธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปได้
4. ธุรกิจที่ขอรับการบ่มเพาะจะต้องเป็นธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ดูรายละเอียดประเภทธุรกิจที่ขอรับการบ่มเพาะ คลิกที่นี่ 
5. นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร 
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่ 
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นภายใน 2 วันทำการ และนัดหมายให้เข้ามาพบกับผู้จัดการศูนย์ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อภายใน 2 วันทำการ โปรดโทรสอบถามได้ที่ 076-217677 ในวัน-เวลาราชการ
3. เมื่อได้รับนัดหมาย ขอให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ต่อไปนี้

1) ใบสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจฉบับสมบูรณ์ กรอกด้วยลายมือตนเองและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย (อาจจะเข้ามาเขียนใบสมัครฉบับสมบูีรณ์ในวันสัมภาษณ์ก็ได้) แบบฟอร์มคลิกที่นี่
2) แนวคิดในการทำธุรกิจ (โปรดระบุชื่อโครงการที่สนใจเข้ารับบริการ) หัวข้อการเขียนแนวคิดธุรกิจ คลิกที่นี่
จัดทำแนวคิดธุรกิจลงในแบบฟอร์มนี้3) ประวัติย่อ (Resume)
4) ทรานสคริปต์
5) สำเนาบัตรประชาชน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 921
21 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร 076-217677, 086-4708522
www.pkrubi.com
“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate