Phuket Com Express - Shop Online

วิธีแก้ไขปัญหา

วิธีแก้ไขปัญหา

โปรแกรมช่วยเหลือลูกค้า

การเตรียมความพร้อมวินโดว์ก่อนการติดตั้งโปรแกรม

ไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ

โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง : Conmat

โปรแกรมรีไซเคิล : Recycle

โปรแกรมเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ส่งแต่ดอก : LeaseFin 3.1

โปรแกรมร้านมินิมาร์ท ร้านค้าสหกรณ์ : Posman 1.9

โปรแกรมร้านค้าสหกรณ์จำกัด : Coopman 3.0

  • คู่มือการใช้งาน (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
  • คู่มือการติดตั้ง (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

โปรแกรมร้านอาหาร : MyRes 2.6

โปรแกรมร้านมินิมาร์ทขนาดเล็ก : Bizpos

 โปรแกรม LoanSQL3

โปรแกรมร้านหนังสือเช่า : Bookrent

  • แก้ไขปัญหา error เมื่อจะเพิ่มหนังสือใหม่
    ดาวน์โหลด bkhelpme
    รหัสในการแก้ไข : 4240809576
“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate